Rwanda

CKC 705

3 Days Rwanda & Uganda mid range safari visiting Kigali . Bwindi . Kigali 3 days/2 nights

Price on call View More
Rwanda

CKC 535

3 Day Rwanda Gorilla Tracking Expedition visiting Kigali . Volcanoes . Kigali 3 days/2nights

Price on call View More